Algemene regels

Algemene regels doorheen het scoutsjaar

1. Nieuwe leden mogen 3 keer komen proberen. Indien ze meermaals willen komen, dient er lidgeld betaald te worden waardoor ze verzekerd kunnen worden. Ook wordt er dan verwacht dat je een das draagt. 

2. Indien een lid minder dan 7 keer naar de scouts komt op een jaar, mogen de leiding haar deelname aan het kamp weigeren.

3. Jonggidsen, gidsen en jins laten iets weten aan de leiding als ze niet komen tijdens het jaar. In het begin van het jaar wordt dit besproken met de leden. Geldige reden bij afwezigheid.

4. Leden komen niet in de keuken, materiaalkot en leidingslokaal. Met toestemming is dit wel mogelijk.

5. Verloren voorwerpen kan men vinden in de verlorenvoorwerpenkast. Het wordt zo goed mogelijk gesorteerd per tak. Indien je iets verloren bent, vraag dit dan aan je leiding. Zij zullen helpen zoeken in de verlorenvoorwerpenkast.

6. Het GSM gebruik van leden beperken. Hun gsms worden in het begin van de vergadering in een gsmbakje gelegd.

7. Vanaf de jonggidsen wordt er verwacht dat de leden minimun 3 uniformstukken aanhebben op een vergadering.

8. Er dient een duidelijk naam gezet te worden in alle kledingstukken. Indien men iets kwijt is geraakt, kunnen wij dit gemakkelijk terug bezorgen.

9. Laat onnodige dingen (bijvoorbeeld gsm, geld, mp3, snoep, enz...) thuis!