Inschrijven voor het nieuwe scoutsjaar

Beste ouders en gidskes

Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur. Joepie!! De nieuwe leidingsploeg is alvast super enthousiast en hopelijk jullie ook. De inschrijvingen gebeuren dit jaar hetzelfde als vorig jaar. Hieronder wordt meer uitleg gegeven zodat de inschrijvingen vlot kunnen gebeuren.

Ben je een nieuw lid?

Om in te schrijven dient een formulier (www.gidsen2dekempen.be/inschrijven) ingevuld te worden met de gegevens van het lid. Daarnaast dient het lidgeld gestort te worden op onze groepsrekening BE37 9792 2563 4028 met vermelding van naam en tak van het lid (weet je niet in welke tak je dochter zit? dit vind je terug op onze website https://gidsen2dekempen.be/takken). Het lidgeld voor het scoutsjaar van 2020 - 2021 bedraagt 40 euro per kind. Hierin zit 34 euro die integraal naar Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat, waardoor het lid verzekerd is tijdens elke scoutsactiviteit en zodat wij beroep kunnen doen op de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen. De overige 6 euro vragen wij om een deel van onze werkingskost te dekken zoals onderhoud van lokalen en materiaal.

Ben je de voorbije jaren al lid geweest?

Wie al eens lid is geweest hoeft alleen het lidgeld (40 euro) te storten op onze groepsrekening BE37 9792 2563 4028 met vermelding van naam en tak van het lid. Liefst vóór 1 oktober, dit zou onze administratie vergemakkelijken en kunnen wij sneller de lidkaarten bezorgen. Een e-mail sturen of een formulier invullen is niet meer nodig. We vragen wel om eens na te kijken of al je gegevens en individuele steekkaart nog correct zijn via de website: www.groepsadministratie.beDit is nodig om de werking doorheen het jaar, weekends en kampen vlotter te laten verlopen.

Wij hopen dat deze kosten en andere kosten gerelateerd aan de scouts financieel haalbaar zijn voor u, zo niet kan hier in vertrouwen over gesproken worden om een oplossing te vinden.

Individuele steekkaart

In de individuele steekkaart staan de medische gegevens van de leden. Dit kan alleen door de ouders ingevuld worden via deze website: www.groepsadministratie.be.

Heb je hulp nodig met je aan te melden of te registreren op de groepsadministratie dan kan je de onderstaande video bekijken bij verdere problemen mag je altijd de verantwoordelijke groepsadministratie (Lies Michiels) contacteren via e-mail (groepsleidinggidsen2dekempen@gmail.com) of gsm 0476843340 (Lies Michiels)

Stevige scoutspol

De groepsleiding
Paulien Huyskens, Yana Van Eemeren en Lies Michiels