Inschrijven voor het nieuwe scoutsjaar

Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur. Joepie!! De nieuwe leidingsploeg is alvast super enthousiast en hopelijk jullie ook. De inschrijvingen gebeuren dit jaar hetzelfde als vorig jaar. Hieronder wordt meer uitleg gegeven zodat de inschrijvingen vlot kunnen gebeuren.

Ook hopen wij dat deze kosten en andere kosten gerelateerd aan de scouts financieel haalbaar zijn voor u, zo niet kan hier in vertrouwen over gesproken worden om een oplossing te vinden.

Nieuw lid

Om in te schrijven dient een formulier (www.gidsen2dekempen.be/inschrijven) ingevuld te worden met de gegevens van het lid. Daarnaast dient het lidgeld gestort te worden op onze groepsrekening BE37 9792 2563 4028 met vermelding van naam en tak van het lid (weet je niet in welke tak je dochter zit? dit vind je terug op onze website www.gidsen2dekempen.be ). Het lidgeld voor het scoutsjaar van 2018 - 2019 bedraagt 40 euro per kind. Hierin zit 32 euro die integraal naar Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat, waardoor het lid verzekerd is tijdens elke scoutsactiviteit en zodat wij beroep kunnen doen op de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen. De overige 8 euro vragen wij om een deel van onze werkingskost te dekken zoals onderhoud van lokalen en materiaal.

Herinschrijven

Wie al eens lid is geweest, hoeft alleen het lidgeld (40 euro) te storten op onze groepsrekening BE37 9792 2563 4028 met vermelding van naam en tak van het lid. Liefst vóór 1 oktober, dit zou onze administratie vergemakkelijken en kunnen wij sneller de lidkaarten bezorgen. Een e-mail sturen of een formulier invullen is niet meer nodig. We vragen wel om eens na te kijken of al je gegevens en individuele steekkaart (medische gegevens) nog correct zijn via de website: www.groepsadministratie.be. Dit is nodig om de werking doorheen het jaar, weekends en kampen vlotter te laten verlopen.